VIKTIG INFO TIL ALLE MEDLEMMER OG FORELDRE

TUIL ARENA STENGES FOR ALL AKTIVITET INNTIL VIDERE

Basert på utviklingen av Corona viruset, og i tråd med nasjonale råd og retningslinjer samt anmodning fra våre leietakere, så velger vi å stenge TUIL Arena for all idrettslig aktivitet med øyeblikkelig virkning.

Vi anmoder medlemmer og leietakere om å holde seg oppdaterte på kommunens sider, FHIs sider og våre egne digitale flater.

Vi vil følge situasjonen nøye og komme med mer informasjon når vi har det tilgjengelig.