Våre treningstilbud

Treningstilbudene

Idrettskarusellen (tilrettelagt tilbud)

Aktiviteten blir tilrettelagt etter deltakerens behov, og med fokus på lek, grunnleggende  bevegelser og motorikk. Vi hopper på mini-trampoliner, gjør gymnastikk og akrobatikk på ulike apparater og underlag, samt utfordrer barna og ungdommen til å prøve nye ting.

Vi ønsker at alle skal få både utfordring og mestring gjennom treningen og vi har trenere med erfaring innen fysioterapi.

Foresatte eller annen voksen bør/kan være til stede under treningen.

Våre grupper:

Idrettskarusellen 1.-7.klasse

Idrettskarusellen 8.kl +

Påmelding sendes til Kristina Lagerstrøm, sportslig leder i TUIL Turn.
kristina@tuilturn.no

Påmelding må inneholde:

Fullt navn (på barnet), fødselsdato (barnet), kontaktinformasjon foreldre/foresatte (epost og telefonnummer), adresse og postnummer og kjønn. Beskriv gjerne behovene til barnet og annen viktig informasjon.

Foreldre og barn

Turn for de minste blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede. Aktivitet for barn skal være allsidig og motorisk utviklende, det skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Dette skjer best via barnas læringsarena: LEK! Ved å leke får barn frihet og motiveres til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre og så videre.

BARN 3 år
Barna trener i motorikksalen tilpasset denne aldergruppen og varer i 45 minutt. Foreldrene (eller annen voksen) tar del i treningen og er med på opplegg laget av hovedtrener. Her får barna utfolde seg i turn aktiviteter på forskjellige underlag, hoppe på trampetter og mini-trampoline m.m. Treningene legger vekt på lek og moro, med turn som hovedfokus. Hovedmålet er å lære seg de grovmotoriske bevegelsene; balansere, rulle, stå på hender, o.l.

Breddeturn

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. Breddeturn for barn kombineres i gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter. Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter. Breddegymnastikk er all aktivitet som ikke er konkurranseidrett. Bredde favner flest mulig deltagere uavhengig av ferdigheter og ambisjoner til forskjell fra toppidrett. Gymnastikk og turn er for alle, med glede og mestring som fokus.

SMÅBARNSPARTIER

Partiene våre: Gymlek (4, 5 og 6 år) Rød – Blå – Gul

BARN 4-6 år
Barna trener i motorikksalen i 45 min/1  time. Foreldre kan sitte på benk inne i salen. Treningene tar for seg oppvarming, hoveddel og avslutning. Hoveddelen består av læring av turnmomenter gjennom tilpasset løyper og lek. Barna er fortsatt i den grovmotoriske fasen, men blir utfordret mer og mer. Det øves på riktig teknikk og mer repetisjon av momentene. Barna lærer også å stille opp på rekker og høre etter når trener gir instrukser.

BREDDETURN FOR STØRRE BARN

Partiene våre: TurnMix 2.kl, TurnMix 3.kl, TurnMix 4.kl og TurnMix 5.kl

BARN 7-12 år
Barna trener i basishallen og treningene varierer fra 1 til 1,5 timer, opptil en til to ganger pr. uke. Treningene tar nå for seg den mer finmotoriske delen i turn og trener mer spesifikt på turnmomenter. Barna er også mer mottakelig for teknikktrening. Det jobbes mye med repetering, at øvelsene gjentas mange ganger, helt til de er automatisert. Gymnastene trener på tumbling/airtrack, trampett og trampoliner – samt at styrke og koordinasjon er en viktig del av treningen.

Trampoline

FreeJump

Vi har to grupper for gutter som fokuserer på trampolinegrenen. Her er det mer fokus på kule triks og hopp, og mindre fokus på den estetiske turndelen. Bli med å lær “crash dive”, “cody”, “ball-out” m.m.

Gruppene våre er delt inn i følgende:

FreeJump 3.-5.klasse
FreeJump 11+

I tillegg til trampolinetroppene, kan man velge å gå på våre ordinære turnpartier ihht. alder.

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en publikumsvennlig og allsidig lagidrett bestående av tre apparater. Tumbling og trampett engasjerer oss med spenstige, spektakulære og luftige svev mens frittstående viser oss samspill etter spennende musikk og rytmer, med artistiske bevegelser og akrobatikk. Hver tropp består av minst seks utøvere som er i aksjon samtidig i hvert apparat. Kvinner og menn konkurrerer sammen og hver for seg i en estetisk idrett som bedømmes etter vanskelighetsgrad og stil. Troppsgymnastikk har hatt god utvikling, økt i popularitet de siste tiårene og utøves av barn, ungdom og voksne.

Åpne partier: TroppMix 6.kl, Tropp Ung+ og Frittstående

Lukkede partier: Rekrutt, Junior og Senior

BARN OG UNGDOM 11+

Gymnastene trener i basishallen og trener fra 1,5 til 2 timer, opptil to til tre ganger pr. uke. Treningene har større fokus på turnmomenter og trener etter øvelser innenfor troppsgymnastikk. Det legges opp til at gymnastene får trene etter sitt nivå og sine ferdigheter. Teknikktrening og repetering vil ha stort fokus, slik at turnmomentene utføres riktig. Det legges til rette på å sette sammen flere turnmomenter, slik at dette kan utføres i serier. Disse partiene har muligheten til å konkurrere i konkurranser, men er helt valgfritt for hver utøver.

KONKURRANSEPARTIER

På disse partiene gjøres det opptak 1 – til 2 ganger pr år, avhengig av plass på partiene. Det kreves gode ferdigheter og motivasjon til å trene mer, samt å delta på nasjonale og regionale konkurranser. Informasjon om opptak til disse partiene annonseres på vår hjemmeside og sosiale medier.  

Voksenturn

Basisøvelser i gym og turn er viktig for alle, og det settes fokus på kjernemuskulatur samt bevisstgjøring av god teknikk for effektiv og riktig trening. Denne type trening ivaretar hele kroppen, og elementer det jobbes mye med er stabilitet, koordinasjon, styrke, bevegelighet og skadeforebygging.

Partiene våre: TUIL VOKSEN (18 til 100 år +)

Voksenturn er for ALLE. Ingen ferdigheter likeså godt som gammel veteran. Kanskje har du hatt en drøm om å lære deg en salto? Eller kanskje gjenoppta gamle kunster – bare for gøy! Her får man prøve seg i alle apparater, utfordre seg selv og føle på mestringsfølelse.