Utvikling av området rundt TUIL Arena og Tromsø Camping

Hele TUIL inviteres til et informasjonsmøte om planer for den videre utvikling av området rundt TUIL Arena og Tromsø Camping.

TUIL Arena, 3 etg. Tirsdag 29. mai kl 18.00

Det foreligger nå mange konkret planer og prosesser for arbeidet i området og det er viktig med tilbakemeldinger og at gruppene kan tilpasse sitt planarbeid i forhold til mulighetene fremover.

Det er planlagt følgende dagsorden:

1.       Orientering om TUIL AS

a.       Ansvar og roller

b.      Status i dag

2.       Planarbeidet i området Fase II

a.       Planprosessen og involvering

b.      Veier og infrastruktur

c.       Tromsø Camping

d.      Basishall

e.      Fotballhall

3.       Betydning for lagene i TUIL, unger og foreldre

a.       Tilbud

b.      Forpliktelser

c.       Muligheter

4.       Oppsummering

Det vil bli en enkel varmservering med drikke, og vi oppfordrer så mange som mulig til å sette av 1.5 timer denne ettermiddagen.

Dette kan ha stor betydning for fremtiden i TUIL.

Vel møtt

Roger Ness                           Daglig Leder