Hele TUIL inviteres til et informasjonsmøte om planer for den videre utvikling av området rundt TUIL Arena og Tromsø Camping.

TUIL Arena, 3 etg. Tirsdag 29. mai kl 18.00

Det foreligger nå mange konkret planer og prosesser for arbeidet i området og det er viktig med tilbakemeldinger og at gruppene kan tilpasse sitt planarbeid i forhold til mulighetene fremover.

Det er planlagt følgende dagsorden:

1.       Orientering om TUIL AS

a.       Ansvar og roller

b.      Status i dag

2.       Planarbeidet i området Fase II

a.       Planprosessen og involvering

b.      Veier og infrastruktur

c.       Tromsø Camping

d.      Basishall

e.      Fotballhall

3.       Betydning for lagene i TUIL, unger og foreldre

a.       Tilbud

b.      Forpliktelser

c.       Muligheter

4.       Oppsummering

Det vil bli en enkel varmservering med drikke, og vi oppfordrer så mange som mulig til å sette av 1.5 timer denne ettermiddagen.

Dette kan ha stor betydning for fremtiden i TUIL.

Vel møtt

Roger Ness                           Daglig Leder