UTTAK KONKURRANSEPARTI HØSTEN 2023

Vi inviterer til uttak for våre konkurransetropper rekrutt, junior og senior, tirsdag 22.august 2023 på TUIL Arena. Forhåndspåmelding kreves og ligger lenger ned i saken.

Uttak for rekrutt vil være mellom 17.00-18.30/19.00 og uttak for junior/senior fra kl. 19.00. Trykk på linkene under for mer detaljert informasjon. Viktig at dere leser og gjøre dere kjent med uttakskriterier og ferdighetsnivå, denne er ny for høsten og vil bidra til forståelse for hva som kan kreves, i henhold til at idretten vår følger et reglement i konkurranse. Turngruppa har gjort unntak for innpass, og disse er beskrevet i vedlegget.

Forhåndspåmelding kreves og gjøres HER

Både medlemmer og ikke medlemmer er hjertelig velkommen til å prøve seg!

INFO REKRUTT (f.11-13)
(BEMERK: Barn f. 2013 vil ikke være gamle nok til å konkurrere før etter jul, i 2024.)

INFO JUNIOR/SENIOR (f.10 eller tidligere)

UTTAKSKRITERIER OG FERDIGHETSNIVÅ

(Gir et overblikk på hva som gir mulig innpass ihht ferdigheter. Det er ikke bare dette som vektlegges i uttaket)