Turbopartiet vil ikke startes opp høsten 2012.
Styret i TUIL Turn har valgt å avvente oppstart til vi ser at det er større interesse for et slikt parti.