TUIL Tromsdalen Turn – Vilkår og betingelser

TUIL Tromsdalen Turn – Vilkår og betingelser

VED MEDLEMSKAP I TUIL TROMSDALEN TURN FORPLIKTER MEDLEMMER/MEDLEMMETS FORESATT SEG TIL Å LESE, FORSTÅ OG AKSEPTERE KLUBBENS BETINGELSER.

VED Å FYLLE UT PÅMELDINGSKJEMA OG TAKKE JA TIL PLASS HOS OSS, SAMTYKKER DU TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER:

 1. VENTELISTE
  – Vi har varierende lengde på ventelistene våre avhengig av alder. Den som blir meldt på, blir automatisk satt på venteliste til passende parti. Når vi har mottatt påmeldingen vil dere motta en bekreftelse på e-post. Dersom dere mottar tilbud om fast plass og ikke svarer innen gitt tidsfrist, forbeholder vi oss retten til å fjerne dere fra ventelisten.

 

 1. PÅMELDING OG TILBUD
  – TILBUD: Vi gjør inntak hele året, så lenge det er plass på partiene. Tilbud sendes på e-post med gitt svarfrist. Dersom denne ikke overholdes, sendes det 1 (en) purring på SMS med ny frist. Vi forbeholder oss retten til å gi plassen videre og fjerner dere fra ventelisten dersom vi ikke får svar innen gitt tidsfrist.
  – PÅMELDING: Har dere takket ja til plass, er påmeldingen bindende og gjelder for hele semesteret, uavhengig av antall treningstimer som er benyttet. Medlemskapet fornyes automatisk med ett semester av gangen dersom plassen ikke blir sagt opp skriftlig innen gitte frister. *se punkt om oppsigelse av medlemskap

 

 1. BETALING
  – Faktura for medlemskontingent og treningsavgift sendes til oppgitt e-postadresse ved påmelding. Man er selv ansvarlig for å melde fra dersom kontaktinformasjon må endres. Faktura sendes ut pr. halvår og må være betalt innen forfall for at man kan benytte seg av treningen. Avgiften dekker skadeforsikring og det er derfor svært viktig at den er betalt før første trening.
  MEDLEMSKONTINGENT: Det er fastsatt to priser for medlemskontingent i TUIL Turn. Barn 0-15 år: 350 kr pr år og Voksen 15 år +: 500 kr pr år. Medlemskontingent faktureres én gang pr. år uavhengig når man begynner.

 

 1. OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP
  – Oppsigelse av medlemskap skal gjøres skriftlig til TUIL turn sin hoved e-post. Avmelding er ikke gyldig kun ved å la være å stille opp på trening eller gi muntlig/skriftlig beskjed til trenere. For at oppsigelsen skal være gyldig, skal den inneholde barnets navn og fødselsdato. Merk e-posten med «Utmelding». Oppsigelser skal sendes til tuilturn@gmail.com

 

 1. FORSIKRING
  – Alle betalende medlemmer av TUIL Tromsdalen Turn er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Les mer om forsikring her http://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/

 

 1. KLÆR OG UTSTYR
  – Utøver skal møte ferdig kledd før timen/aktivitet med rene treningsklær. Klær med knapper, nagler, glidelåser, skarpe kanter som kan skade andre utøvere skal ikke benyttes. Utøver skal være barbeint eller ha på turnsokker. Utøvere med langt hår skal sette opp håret/bruke strikk. Smykker, klokker o.l. skal ikke brukes. Piercing skal enten fjernes eller tildekkes med tape. TUIL Tromsdalen Turn har avtale med Torshov sport, hvor man kan kjøpe klubbens overtrekks jakker, gensere, t-skjorter, m.m. Husk å oppgi at dere er medlemmer i TUIL TURN ved kjøp av klær.

 

 1. DUGNAD
  – TUIL Tromsdalen Turn er en ideell forening som er avhengig av dugnadsinnsats, og det forventes en viss innsats fra medlemmer/ foresatte. TUIL Tromsdalen Turn har i dag et samarbeid med TUIL Fotball om hallvakter på TUIL Arena II, som er en foreldrestyrt dugnad. Det forventes at alle kan stille opp i forbindelse med sportslige arrangementer (for eksempel Vår- og Juleoppvisning, Barnekretsturnstevne, e.l.). Dette er fordi disse arrangementene ikke er gjennomførbare uten dugnadsinnsats. Mengden dugnadsarbeid øker i takt med gymnastens alder, og det forventes noe av alle partiene. Det forventes mer dugnadsinnsats av medlemmer og foresatte på våre konkurranseparti, grunnet ekstra utgifter knyttet til arrangement/reiser.

 

 1. PERSONVERN
  – Medlemmers personlige informasjon er godt sikret i vårt medlemssystem. Det er kun vår faste ansatte og utvalgte personer i styret som har tilgang til dette. Foresattes e-postadresser kan være nødvendig å dele med partiene sine foreldrekontakter i forbindelse med dugnad. Det skal ikke tas bilder/video av barna til privat bruk, med mindre deres barn er de eneste som vises i bildet/ videoen.

 

 1. PERMISJON
  – Permisjon gis kun i særlige tilfeller og det må oppgis årsak i en skriftlig søknad. Permisjonssøknader som er begrunnet med for eksempel «Vil prøve andre aktiviteter», «Usikker på om skal slutte eller ikke» eller lignende, anses ikke som en særlig grunn og vil uten unntak ikke bli innvilget. Ved permisjon grunnet skade og/eller sykdom må legeerklæring fremvises.

 

FORTLØPENDE INFORMASJON:

Vi oppfordrer medlemmer/ foresatte til å følge med på vår hjemmeside www.tuilturn.no og vår Facebook-gruppe https://www.facebook.com/turntuil for informasjon, da vi ikke alltid har kapasitet til å sende ut e-post med all informasjon til våre mange medlemmer. Dette innebærer at foresatte er pliktig til å selv underrette seg hva som skjer i TUIL TURN.