Årsmøte 2023

Tidspunkt: Tirsdag 28.mars 2023. Klokken 19.00
Sted: TUIL Arena I – 3.etg

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær
Sak 3. Valg av to til å underskrive protokollen
Sak 4. Årsberetning 2022
Sak 5. Regnskap 2022
Sak 6. Fastsetting av kontingent 2023/2024-sesongen
Sak 7. Budsjett 2023
Sak 8. Innkomne saker
Sak 9. Valg

Medlemmer oppfordres til å møte.

Vel møtt!

Mvh
Styret TUIL Tromsdalen Turn

Årsmøtepapirer TUIL Tromsdalen Turn 2023