SMITTEVERNSREGLER PÅ TUIL ARENA II

For å skape tryggest mulige rammer for trening og aktivitet, så innfører vi følgende regler for aktivitet ved TUIL Arena fra mandag 12 oktober, på samme måte som mange andre idrettsanlegg. Og vi oppfordrer alle til å bidra til å bidra til en best mulig gjennomføring av alle treninger og aktiviteter som går på TUIL Arena.

Vi ønsker å ta ansvar for aktivitet, smittevern og eventuell sporing for å ha mest mulig kontroll på hvem som besøker TUIL Arena i disse Covid-19 tider.

 

 1. Foresatte som leverer barn på trening i TUIL Arena, må sette seg inn i TUILs «Korona-vett regler»
 2. Første etasje ved fotball- og turnhall skal ikke være et oppholdssted for foresatte og andre. Her er det stor trafikk av utøvere, og vanskelig å praktisere «Koronavett regler» hvis det også er mange foresatte til stede.
 3. Vi ønsker at foresatte leverer og henter utøverne, med mindre de har andre grunner til å oppholde seg i TUIL Arena II. Dette kan være internmøter eller trening på treningssenteret.
 4. Når treningen er over, forlater utøvere og foresatte TUIL Arena.
 5. Alle foresatte, eller de som ikke skal utøve trening må registrere seg ved inngangen ved å skriftlig registrere seg, for å kunne spore eventuell smitte på de ulike dagene. TUIL oppbevarer disse registreringene i inntil 2 uker.
 6. Idrettene selv må ha oversikt over hvem som er på enhver trening – her kan Rubic og andre verktøy være nyttige hjelpemidler.
 7. Det er kun utøvere og trenere som har adgang til fotballhallen og turnhallen
 8. Det betyr at hvis foresatte skal oppholde seg på TUIL Arena II, så må de trekke opp i andre etasje hvor de kan følge treninger fra balkongen.
 9. Det er kun utøvere som har trening som skal oppholde seg i hallen.
 10. TUIL sørger for Anti-Bac i inngangsområdene og i fellesområder, mens klubbene selv må sørge for Anti-Bac på sine egne aktiviteter.
 11. Lag som skal trene i fotballhallen bruker hovedinngangen som inngang, og når de forlater hallen så bruker de branndørene bak målet under “Pyramiden skiltet – på samme side som Skistua og “gamle-brakka”
 12. Det siste laget som trener får ansvaret for å “smekke” igjen denne branndøra.
 13. Vi oppfordrer alle til å følge smitteverns-regler
  1. De som er syke eller har symptomer holder seg hjemme til de er symptomfrie.
  2. Hyppig håndvask før og etter trening
  3. 1 meters regel i fellesarealer
  4. Ikke oppholde seg lenge i hallen utover egne treninger