SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2020

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2020

Her er sakslisten for årsmøte 2020.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning
 5. Behandle idrettslagets regnskap
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Foreta følgende valg:
 • Leder og nestleder
 • 3 styremedlem og 1 varamedlem