ÅRSMØTE 2021: Saksliste & møtedokument

Under ligger sakslisten for Årsmøte i TUIL Tromsdalen Turn 2021.

Tidspunkt: Tirsdag 16. mars 2021. Klokken 19.00.

Sted: TUIL Arena II

 

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær.

Sak 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen.

Sak 4. Årsmelding 2020

Sak 5. Regnskap 2020

Sak 6. Fastsetting av kontingent 2021/2022-sesongen.

Sak 7. Budsjett 2021

Sak 8. Innkomne saker.

Sak 9. Valg.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes på e-post til post@tuilturn.no, innen Tirsdag 9. mars 2021.

Medlemmer oppfordres til å møte!

Vel møtt!

Mvh
TUIL Tromsdalen Turn-styret.