Nyheter

ÅRSMØTE – SAKLISTE & ÅRSMØTEPAPIRER

Tidspunkt: Onsdag 23. mars 2022. Klokken 19.00. Sted: TUIL Arena II Årsmøtepapirer TUIL Tromsdalen Turn 2022 SAKSLISTE Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2. Valg av møteleder og sekretær. Sak 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen. Sak...

ÅRSMØTE 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i TUIL Tromsdalen Turn. Dato for årsmøtet 2022 er satt til: Onsdag 23. mars 2022. Klokken 19.00. Saker kan sendes til: tuilturn@gmail.com innen Tirsdag 15. mars 2022. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøte. For å ha...

Facebook nede

Vår Facebook-side er dessverre nede for øyeblikket. Vi jobber med saken med å få den opp og gå igjen, men inntil da må dere ta kontakt pr epost for spørsmål. All viktig og nødvendig informasjon vil distribueres pr epost inntil videre.

Oppstart våren 2022

Vårens sesong 2022 starter opp mandag 17.januar. Vi ønsker varmt velkommen til gamle og nye gymnaster, samt foreldre!

UTTAK KONKURRANSEPARTI 2021

TUIL Tromsdalen Turn inviterer til uttak til våre konkurrransepartier for rekrutt, junior og senior. Alle er velkommen til å melde seg opp til uttak - man behøver ikke å være medlem av klubben fra før. Følg linkene for invitasjon til aktuelt uttak. Merk: Det er...

TUIL Tromsdalen Turn – Vilkår og betingelser

TUIL Tromsdalen Turn – Vilkår og betingelser VED MEDLEMSKAP I TUIL TROMSDALEN TURN FORPLIKTER MEDLEMMER/MEDLEMMETS FORESATT SEG TIL Å LESE, FORSTÅ OG AKSEPTERE KLUBBENS BETINGELSER. VED Å FYLLE UT PÅMELDINGSKJEMA OG TAKKE JA TIL PLASS HOS OSS, SAMTYKKER DU TIL DISSE...

DROP-IN FOR VOKSENTURN

DROP-IN DROP-IN VOKSENTURN     Vi åpner opp turnaktiviteten igjen for voksne over 20 år som er eksisterende medlemmer hos oss. På grunn av nåværende retningslinjer kan vi kun ha 10 deltakere på trening og må overholde 1 meter avstand. (Voksen parti vil deles...

ÅRSMØTE 2021: Saksliste & møtedokument

Under ligger sakslisten for Årsmøte i TUIL Tromsdalen Turn 2021. Tidspunkt: Tirsdag 16. mars 2021. Klokken 19.00. Sted: TUIL Arena II   SAKSLISTE Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2. Valg av møteleder og sekretær. Sak 3. Valg av 2 til å...

ÅPENT UTTAK FOR REKRUTT KONKURRANSE

UTTAK TIL KONKURRANSEPARTI REKRUTT HOS TUIL TURN TUIL Turn avholder uttak for rekrutt konkurranseparti i uke 9. Det må sendes inn forhåndspåmelding til uttaket, denne er ikke bindende, og vi har satt en maksimumsgrense på 20 deltaker av hensyn til smittevern. Send...

Årsmøte 2021

Dato for TUIL Tromsdalen Turns årsmøte 2021 er satt til: Tirsdag 16. mars 2021. Klokken 19.00. Saker kan sendes til: tuilturn@gmail.com innen Tirsdag 9. mars 2021. Mer informasjon kommer.

SMITTEVERNSREGLER PÅ TUIL ARENA II

For å skape tryggest mulige rammer for trening og aktivitet, så innfører vi følgende regler for aktivitet ved TUIL Arena fra mandag 12 oktober, på samme måte som mange andre idrettsanlegg. Og vi oppfordrer alle til å bidra til å bidra til en best mulig gjennomføring...