Markedsutvalg

TUIL Tromsdalen Turn har etablert MARKEDSUTVALG og avholdt første ordinære møte. Medlemmer er: Tone Ingebrigtsen(t.h), Marcus Punsvik og Hanne Luther. Nestleder i TUIL Tromsdalen Turn deltar som referent, pt innehar Maylen Klo Dreyer denne rollen. Markedsutvalget vil bidra, sammen med styret i klubben, med å sikre klubbens økonomi og aktiviteter for å tilby best mulige rammebetingelser for våre flotte gymnaster. Vi ønsker Tone, Marcus og Hanne lykke til med oppgaven.

Alle innspill og ønsker om å bidra er velkommen (tuilturn@gmail.com)