ÅRSMØTE 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i TUIL Tromsdalen Turn.

Dato for årsmøtet 2022 er satt til: Onsdag 23. mars 2022. Klokken 19.00.

Saker kan sendes til: tuilturn@gmail.com innen Tirsdag 15. mars 2022.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøte. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og vært medlem av idrettslaget i minst en måned.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden én uke i forkant.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen
Styret i TUIL Tromsdalen Turn