Innkalling til årsmøte for TUIL Tromsdalen Turn

Styret innkaller herved til årsmøte for TUIL Tromsdalen Turn.

Dato for årsmøtet 2024 er satt til: Torsdag 21. mars 2024. Klokken 19.00.

Saker kan sendes til: tuilturn@gmail.com innen tirsdag 13. mars 2024.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden én uke i forkant.

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen

Styret i TUIL Tromsdalen Turn