Solidaritetsfond

Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Det kan eks. være: støtte til stevner, utstyr, reiser eller treningsavgift.

Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. En situasjon alle kan komme opp i. Søknader skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker om økonomisk bistand, er dette i utgangspunktet alltid reelt.

Søknad til TUIL Tromsdalen Turn sitt solidaritetsfond gjøres ved å sende oss en epost med enkel informasjon om hvem du/dere er og deres situasjon. Søknad sendes til tuilturn@gmail.com og blir behandlet av klubbens styret.