Om TUIL
Turn

Om Tuil

TUILs historie strekker seg helt tilbake til idrettslaget Fart og ungdomslaget
Freidig i 1938. Diverse sammenslåinger og navneendringer gjennom tiden
har gjort at vi endte opp med Tromsdalen Ungdoms og Idrettslag (TUIL).

I 1997 ble TUIL et allianseidrettslag og består i dag av 5 selvstendige enheter
(Fotball, Friidrett, Ski, Turn og Leik/Ungdomslaget) De 5 enhetene er eierne
av TUIL AS som eier og driver Tromsø Camping, TUIL Arena I, TUIL Arena II
og forvalter TUILs eiendommer i Tromsdalen.
TUIL er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komite.
Som medlem i NIF er vi underlagt NIFs lover og bestemmelser.

Om TUIL Tromsdalen turn

Klubbinformasjon

Klubbnavn: TUIL Tromsdalen Turn
Stiftet: 1968
Idrett/gren: Turn/Troppsgymnastikk
Postadresse: Postboks 5127, 9283 Tromsø
Epostadresse: tuilturn@gmail.com
Internettadresse: www.tuilturn.no
Organisasjonsnummer: 893550682
Bankforbindelse: Sparebank Nord Norge
Bankkonto: 4750 21 42964
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske Komité
Tilknyttet: Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Vår klubbhåndbok

Klubbhåndboka beskriver de viktigste retningslinjer og prinsipper i
klubben. Den er en guide til praktiske oppgaver for alle ledd og nivåer i
klubben. Klubbhåndboka retter seg mot alle medlemmer, foreldre og funksjoner i klubben og skal
være en hjelp til den daglige «driften» av TUIL Tromsdalen Turn.

Les klubbgåndboka her.

Årsmøteprotokoll 2020