INFO UTTAK KONKURRANSEPARTI 2021

INFOSKRIV KONKURRANSEPARTI 

REKRUTT (f. 08-10)

Krav til ferdigheter, holdninger og motivasjon 

Partiet trener tre ganger i uken, og deltar under normale omstendigheter på flere konkurranser i løpet av året. Å være en del av konkurransepartiet innebærer derfor at du er dedikert og ønsker å satse på turn. Gymnastene legger mange timers treningsarbeid hver uke, så i tillegg til gode turnferdigheter kommer trenerne under uttaket til å se på holdninger, motivasjon, konsentrasjon og evne til å ta til seg instruksjon. Gymnastene kan fint kombinere annen idrett med turn.

Treningsavgift og treningstid for deltakere på konkurransepartiet

For deltakere på konkurransepartiet er treningsavgiften noe høyere enn for turnere på breddepartiet, grunnet flere treninger, færre gymnaster per trening og høyt utdannede trenere. Det vil også settes krav til dugnadsarbeid for foreldrene på konkurransepartiet ved for eks. konkurranser og samlinger.

Pris rekrutt konkurranse:

Pris pr. semester: 2400,- Pris pr. år: 4800,-

Treningstider:

Tirsdag 18.30-20.00

Onsdag 16.00-17.30

Søndag 18.30-20.30