Idrettskarusellen (tilrettelagt tilbud)

Aktiviteten blir tilrettelagt etter deltakerens behov, og med fokus på lek, grunnleggende  bevegelser og motorikk. Vi hopper på mini-trampoliner, gjør gymnastikk og akrobatikk på ulike apparater og underlag, samt utfordrer barna og ungdommen til å prøve nye ting.

Vi ønsker at alle skal få både utfordring og mestring gjennom treningen og vi har trenere med erfaring innen fysioterapi.

Foresatte eller annen voksen bør/kan være til stede under treningen.

Våre grupper:

Idrettskarusellen 1.-7.klasse

Idrettskarusellen 8.kl +

Påmelding sendes til Kristina Lagerstrøm, sportslig leder i TUIL Turn.
kristina@tuilturn.no

Påmelding må inneholde:

Fullt navn (på barnet), fødselsdato (barnet), kontaktinformasjon foreldre/foresatte (epost og telefonnummer), adresse og postnummer og kjønn. Beskriv gjerne behovene til barnet og annen viktig informasjon.