Brøyting onsdag og torsdag denne uka

Hei alle foreldre/trenere som skal kjøre bil til Tromsdalshallen onsddag 29/3 og/eller torsdag 30/3 2017.

På grunn av planlagt brøyting på parkeringsplassen ved barnehagen som ligger ved hallen har vi blitt bedt om å ikke parkere ved eller på tilstøtende parkeringsplasser på disse datoene.

Vi ber alle om å vise hensyn.

Hilsen
Styret