Årsmøte

Velkomment til årsmøte i TUIL Tromsdalen Turn

Møtet holdes på TUIL Arena torsdag 31. mai 2012 kl 19:00

Saksliste

  1. Godkjenning/innkalling
  2. Styrets beretning
  3. Handlingsplan
  4. Regnskap
  5. Valg av styre
  6. Vedta ny lov

Vel møtt

Årsberetning 2011
Regnskap 2011

Handlingsplan