ÅRSMØTE – SAKLISTE & ÅRSMØTEPAPIRER

Tidspunkt: Onsdag 23. mars 2022. Klokken 19.00.
Sted: TUIL Arena II

Årsmøtepapirer TUIL Tromsdalen Turn 2022

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær.
Sak 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen.
Sak 4. Årsmelding 2021
Sak 5. Regnskap 2021
Sak 6. Fastsetting av kontingent 2022/2023-sesongen.
Sak 7. Budsjett 2022
Sak 8. Innkomne saker.
Sak 9. Valg.

Medlemmer oppfordres til å møte!

Vel møtt!

Mvh
Styret TUIL Tromsdalen Turn

Årsmøtepapirer TUIL Tromsdalen Turn 2022