ÅPENT UTTAK FOR KONKURRANSEPARTIER

VELKOMMEN TIL ÅPENT UTTAK FOR KONKURRANSEPARTIER

TUIL Turn avholder åpent uttak for konkurranseparti i uke 34. Det ønskes forhåndspåmelding til uttaket, men alle kan stille uavhengig om de har gjort dette. Send epost til sandra@tuilturn.no med navn og fødselsdato.

TIDSPUNKT FOR UTTAK:
UTTAK REKRUTT (f. 08-09): Onsdag 19/8 kl 18.00-19.30
UTTAK JUNIOR (f. 04-07): Torsdag 20/8 kl 18.00-19.30

Begge uttakene foregår på nye TUIL ARENA II
Velkommen til uttak!

 

INFO OM KONKURRANSEPARTI

Krav til ferdigheter, holdninger og motivasjon
Partiet skal trene tre ganger i uken, og delta på flere konkurranser i løpet av året. Å være en del av konkurransepartiet innebærer derfor at du er dedikert og ønsker å satse på turn. Gymnastene legger mange timers treningsarbeid hver uke, så i tillegg til gode turnferdigheter kommer trenerne under uttaket til å se på holdninger, motivasjon, konsentrasjon og evne til å ta til seg instruksjon. Gymnastene kan fint kombinere annen idrett med turn.

Treningsavgift og treningstid for deltakere på konkurransepartiet
For deltakere på konkurransepartiet er treningsavgiften noe høyere enn for turnere på breddepartiet, grunnet flere treninger, færre gymnaster pr trening og høyt utdannede trenere. Det vil også settes krav til dugnadsarbeid for foreldrene på konkurransepartiet ved for eks. konkurranser og samlinger.

Pris rekrutt konkurranse: ​
Pris pr.semester: 2400,- Pris pr.år: 4800,-

Pris junior konkurranse:
Pris pr.semester: 2475,- Pris pr.år: 4950,-