Utforsk ditt fysiske potensiale

Velkommen til TUIL Turn

Siste nyheter

01.

Foreldre og barn

Turn for de minste blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede...

 

02.

Breddeturn

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. 

03.

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en publikumsvennlig og allsidig lagidrett bestående av tre apparater.

04.

Voksenturn

Basisøvelser i gym og turn er viktig for alle, og det settes fokus på kjernemuskulatur samt bevisstgjøring av god teknikk for effektiv og riktig trening.

Vi er Tromsdalen turn

Vi har partier for barn fra 3 år og opp, både breddeaktivitet og konkurranseaktivitet. Vi har også et eget parti for voksne fra 18 år +. I tillegg har vi to egne FreeJump grupper fra 8 år og opp for gutter.

Kule muligheter

Besøk oss på TUIL Arena

Åpen hall

DROP-IN

Vi har nå åpent for drop-in i turnhallen 
Av hensyn til sikkerhet har vi en aldersgrense på 8 år (med foresatt) og 10 år uten foresatt.
All aktivitet under våre drop-in timer foregår på eget ansvar, men med sertifiserte trenere til stede.

Hver SØNDAG mellom 15:30-17:00

Vi har et maksantall på hvor mange som kan betale inngang samtidig, og det kan forekomme at det blir fullt. Vi refunderer ikke deltakeravgift for deltakere som ikke møter opp.

Pris medlem kr. 90,-
Pris ikke medlem kr. 120,-