Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i TUIL TURN 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i TUIL Turn. 

Årsmøtet avholdes 12.03.20, klokken 19:00 i 2.etg på TUIL Arena 2.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02.2020 til tuilturn@gmail.com. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tuilturn.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av TUIL Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til TUIL Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se TUIL Turns lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på tuilturn@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i TUIL Turn